Subsidieadvies

Wij ondersteunen het gehele subsidietraject, vanaf het eerste projectidee tot op het moment waarop de eindrapportage door de subsidieverstrekker is goedgekeurd.

 

 

Lees meer over Opstellen van subsidieaanvragen

Lees meer over Redactie van bestaande aanvragen

Lees meer over Ondersteuning bij lopende projecten

 

 

Opstellen van subsidieaanvragen

Identificeren van subsidiemogelijkheden
Voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn er talrijke subsidies beschikbaar. Deze zijn afkomstig van onder andere overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen, zorgverzekeraars en liefdadigheidsinstellingen in binnen- en buitenland. Hieronder bevinden zich ook minder bekende regelingen waaraan u misschien nog niet heeft gedacht. BioTop Consultancy heeft het overzicht en zorgt ervoor dat u de beschikbare subsidiegelden optimaal gebruikt.


Uitvoeren van haalbaarheidsanalyses
Een subsidieaanvraag kan alleen succesvol zijn wanneer deze aan alle voorwaarden van de subsidieverstrekker voldoet. Tegelijkertijd moeten deze voorwaarden het project geen geweld aandoen. Voordat wij een aanvraagtraject opstarten voeren wij een haalbaarheidsanalyse uit waarin we nagaan of het project en de subsidievoorwaarden op elkaar aansluiten. Op basis hiervan adviseren wij of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.


Vinden van samenwerkingspartners
Veel subsidieregelingen, waaronder Horizon 2020, IMI, EFRO en Eurostars, zijn gericht op publiek - private samenwerkingsverbanden. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van bedrijven, universiteiten en intermediaire organisaties in binnen- en buitenland. Dit netwerk zetten wij in als u partijen zoekt die een waardevolle bijdrage aan uw consortium kunnen leveren, of juist om u te koppelen aan een netwerk dat uw expertise goed kan gebruiken.

 


Opstellen van subsidieaanvragen
Referenten beoordelen subsidieaanvragen niet alleen op basis van wetenschappelijke en technische kwaliteit. Andere criteria, zoals de wijze waarop het management is georganiseerd, de impact, het business model en het budget zijn vaak net zo belangrijk. Deze zaken kunt u aan ons overlaten. Daarnaast kunnen wij, met onze wetenschappelijke achtergrond, ook meeschrijven aan de wetenschappelijke hoofdstukken of deze redigeren.

 

Coördineren van het aanvraagproces
Wij kunnen wij u veel werk uit handen nemen door het aanvraagtraject te coördineren. Dit betekent onder andere dat wij de planning bewaken, de partners adviseren en instrueren en zorgen dat de aanvraag op tijd wordt ingediend.

[terug naar boven]

 

Redactie van bestaande aanvragen

Vóór indiening scherpen wij uw aanvraag aan door alle beoordelingscriteria optimaal voor het voetlicht te brengen. Daarnaast kunnen inhoudelijke zaken, die u als expert in uw vakgebied vanzelfsprekend vindt, bij de referenten misschien vragen oproepen. Met onze wetenschappelijke achtergrond en onze jarenlange ervaring kunnen wij beoordelen of uw gedachtegang te volgen is. Terwijl onze inzet beperkt kan blijven bent u toch verzekerd van een subsidieaanvraag met een optimale slagingskans.

[terug naar boven]

 

Ondersteuning bij lopende projecten

Opstellen van rapportages
Wanneer het project eenmaal loopt zal de subsidieverstrekker u vragen om financiële en inhoudelijke voortgangsrapportages . Wij kennen de procedures en de eisen waaraan de rapportages moeten voldoen, en kunnen deze tijdrovende werkzaamheden van u overnemen.


Externe communicatie
Gedurende de looptijd van het project zullen de verschillende doelgroepen, zoals onderzoekers, ambtenaren, artsen of een lekenpubliek, op de hoogte gehouden willen worden van de voortgang van het project. BioTop Consultancy kan worden ingeschakeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van het communicatieplan.

[terug naar boven]