Over ons

BioTop Consultancy verzorgt subsidieaanvragen voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het opstellen van heldere academische teksten en schrijven wij over onderzoek in begrijpelijke taal voor een breed publiek. Wij zijn werkzaam in de sectoren life sciences, gezondheidszorg, agro en food. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, universiteiten en (onderzoeks)instellingen.

 

Meer over Expertise

Meer over Mensen

Meer over Historie


Expertise

Wij hebben 18 jaar ervaring in het verwerven van nationale, Europese en internationale subsidies voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Ter illustratie volgen hieronder een aantal voorbeelden.


Nederlandse subsidieregelingen:

 • NWO (Vernieuwingsimpuls)
 • ZonMw (Doelmatigheid, Goed Gebruik Geneesmiddelen, TOP subsidies)
 • AgentschapNL (WBSO/RDA, Innovatiekrediet, SBIR, PSI (Private Sector Investeringsprogramma), IPC (Innovatie Prestatie Contracten)
 • STW open technologieprogramma
 • Gezondheidsfondsen (Fonds NutsOhra, Innovatiefonds Zorgverzekeraars)
 • Collectebusfondsen (KWF, Nierstichting, Maag lever Darm Stichting)


Europese subsidieregelingen:

 • EU-kaderprogramma (vanaf KP4)
 • IMI (innovative Medicines Initiative)
 • EFRO
 • Eurostars
 • Het Health Programma van DG Health & Consumers
 • Progress (Employment, Social Affairs & Inclusion)
 • COST
 • European Science Foundation
  [terug naar boven]


Mensen

Coos van Laar, eigenaar van BioTop Consultancy, heeft chemie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is afgestudeerd als biochemicus. Zij heeft promotieonderzoek gedaan bij afdeling Endocrinologie en Voortplanting van het Erasmus Medisch Centrum. Na haar promotieonderzoek kreeg zij een beurs van INSERM om als post-doc in Grenoble onderzoek te doen op het gebied van signaaltransductie. Vervolgens werkte ze als post-doc bij de afdeling Orale Microbiologie van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam.


In 1995 was zij één van de oprichters van BioTop Consultancy en tot 2004 was zij directeur. Van 2004 - 2013 was zij Partner van Hezelburcht BioTop BV. Vanaf 2013 is zij opnieuw directeur van BioTop Consultancy.


Zij heeft jarenlange ervaring in het verwerven van nationale en Europese subsidies voor projecten in de life sciences. Al in 1998, ten tijde van het 4de kaderprogramma (KP4), schreef zij haar eerste, en succesvolle Europese subsidieaanvraag. Vanaf KP5 is zij elk jaar bij 5 - 8 Europese subsidieaanvragen betrokken geweest.

[terug naar boven]

 

Historie

BioTop Consultancy is in 1995 opgericht als subsidieadviesbureau voor bedrijven en kennisinstellingen in de Life Sciences en aanverwante sectoren. In 2004 fuseerde BioTop Consultancy met de Life Sciences afdeling van Hezelburcht. Hieruit ontstond Hezelburcht BioTop BV. In 2013 is Hezelburcht BioTop weer gesplitst en zet 'BioTop' haar werkzaamheden voort in BioTop Consultancy.
[terug naar boven]