Calls KWF pilots implementatieprojecten en infrastructurele initiatieven

Implementatieprojecten: subsidie voor activiteiten die nodig zijn voor de realisatie van de implementatie van concrete toepassingen in Nederland. Deze toepassingen moeten binnen het terrein van de kankerbestrijding vallen, en van aantoonbare meerwaarde zijn ten opzichte van de huidige praktijk, op nationaal niveau. Deadline 8 maart 2017.
Infrastructuur: impuls geven aan bestaande of nieuwe infrastructurele initiatieven (faciliteiten, cohorten en partnerships) die oncologisch onderzoek ondersteunen en een snellere vertaling naar concrete toepassingen voor patiënt en publiek mogelijk maken. Deadline: 16 december 2016.
https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/default.aspxArchief